Transport public urban modern și ecologic, la Ploiești!

Transport public urban modern și ecologic, la Ploiești!

4 Aprilie, 16:02
Comunicate de presă

COMUNICAT DE PRESĂ
 „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Primăria Municipiului Ploiești a încheiat, astăzi, cu furnizorul ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL, contractul de furnizare având ca obiect “Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare”.
 
Obiectivul general al contractului îl reprezintă asigurarea unui mediu sustenabil, eficient, prietenos pentru transportul public la nivelul Municipiului Ploiești, conducând astfel la îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și la sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport
 
Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de echipamente specifice și de material rulant modern cu zero emisii, pentru îmbunătățirea transportului public urban și facilitarea tranziției spre mobilitate urbană durabilă, respectiv:
-  22 autobuze nepoluante, denumirea SOR EBN 9,5, producător SOR Libchavy spo s.r.o.;
-  22 stații de încărcare lentă –  DC S60;
-  8 stații de încărcare rapidă – Axon Easy 150.


Foto: arhivă
 
Valoarea contractului este de 52.083.502,00 la care se adaugă TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul Local, investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în baza contractului de finanțare nr. 134674/28.11.2022, încheiat de Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.) Municipiul Ploiești cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv:
-  22 autobuze nepoluante, cu o valoare totală de 48.406.072 lei, fără TVA (2.200.276 lei/buc);
-  22 stații de încărcare lentă, cu o valoare totală de 2.162.710 lei, fără TVA (98.305 lei/buc);
-  8 stații de încărcare rapidă, cu o valoare totală de 1.514.720 lei, fără TVA (189 340 lei/buc).
 
Autobuzele electrice sunt destinate transportului urban de călători, conform Directivei cadru 2007/46/CE de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respectiv, Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, și prezintă următoarele caracteristici principale:
- au dimensiunea de 9,5 m;
- sunt de tip solo, cu planșeu jos, facilitând accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj și caroserie CE
 capacitate maximă de 67 călători, din care 26 pe scaune;
- capacitatea bateriilor de 276 kWh;
- autonomie de 221,46 km;    
Durata de livrare a produselor, care fac obiectul contractului, este de maxim 13 luni de la emiterea comenzii.


Foto: arhivă
 
            Date de contact:

Primăria Municipiului Ploiești
Direcția Relații Internaționale
Adresa: Piața Eroilor nr.1A, cod poștal 100006
Telefon: 0244/516699 int. 509

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Primăria Municipiului Ploiești

Alte Știri

Anunț TCE Ploiești - Începând de astăzi, 15.05.2024, s-a reluat circulația autobuzelor pe Bulevardul Independenței

Anunț TCE Ploiești - Începând de astăzi, 15.05.2024, s-a reluat circulația autobuzelor pe Bulevardul Independenței

Comunicate de presă

Doamna Ioana Pluteanu, sărbătorită astăzi la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani!

Doamna Ioana Pluteanu, sărbătorită astăzi la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani!

Comunicate de presă

Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a dispus începerea procedurilor de expropriere în interes public, pentru construcția unei grădinițe și a unei creșe

Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a dispus începerea procedurilor de expropriere în interes public, pentru construcția unei grădinițe și a unei creșe

Comunicate de presă