Monitorul Oficial - Hotărâri Primăria Ploiești


2069 rezultate

Categorii


6 Februarie, 13:25
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 12/05.02.2024

Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:23
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 12/05.02.2024

 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești 
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:23
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 11/05.02.2024

Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:21
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 11/05.02.2024

 privind solicitarea de transmitere a bunurilor imobile situate în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1 din domeniul public al statului, în domeniul publi...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:20
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 10/29.01.2024

 privind alegerea președintelui de ședinţă 
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:19
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 9/29.01.2024

 privind aprobarea proiectului „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură urbană –...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:18
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 8/29.01.2024

Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:17
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 8/29.01.2024

 privind aprobarea documentaţiei tehnice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare rețel...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:15
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 7/29.01.2024

 privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităţilor fiscale prevăzute de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcuril...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:14
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 6/29.01.2024

 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:11
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 5/29.01.2024

 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 377/30.08.2022 privind modificarea ‟Regulamentului privind amplasarea și funcți...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:10
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 4/29.01.2024

 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Măchițescu Dragoș - Alexandru și vacantarea loc...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:07
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 3/17.01.2024

 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități ...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:05
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 2/09.01.2024

 privind mutarea unor chiriași 
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:04
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/09.01.2024

Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:03
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 1/09.01.2024

 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Munic...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:01
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 702/27.12.2023

 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/28.02.2023 privind constituirea comisiei pentru analizarea și soluționarea cererilor SC DD EXPLORING S...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 13:00
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 701/27.12.2023

 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești, Cartier Pictor Rosen...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 12:59
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Hotărârea Consiliului Local nr. 700/27.12.2023

 privind redepunerea spre finanțare a proiectului cu titlul „ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTR...
Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești
6 Februarie, 12:58
Monitorul Oficial Local - Hotărâri Primăria Ploiești

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 699/27.12.2023

Primăria Municipiului Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești