Proiect european pentru dotarea cu echipamente informatice, mobilier și materiale educaționale/sportive a unităților de învățământ din municipiul Ploiești

Proiect european pentru dotarea cu echipamente informatice, mobilier și materiale educaționale/sportive a unităților de învățământ din municipiul Ploiești

15 Martie, 11:25
Comunicate de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Relații Internaționale, cu sprijinul Direcției Tehnic Investiții și al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, informează comunitatea locală că a fost depus proiectul europeanDotarea cu echipamente informatice, mobilier și materiale educaționale/sportive a unităților de învățământ din municipiul Ploiești”.

Investiția are ca obiectiv general dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, în scopul creșterii calității actului educațional și asigurării unui învățământ de calitate, în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene, prin dezvoltarea de noi competențe pentru economia digitală, consolidarea competențelor TIC și a competențelor digitale de bază, în conformitate cu Planul de acțiune al UE pentru educația digitală.
 
Proiectul propus spre finanțare cuprinde investiții la nivelul a 47 de unități de învățământ de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și tehnic. Investițiile propuse în cadrul proiectului vor conduce la modernizarea:
 
A.    Grădinițe: - 148 clase  - 3.658 elevi;
B.     Primar/Gimnazial - 554 clase - 14.408 elevi;
C.     Gimnazial/Liceal - 566 clase - 14.881 elevi.
 
În cadrul proiectului sunt propuse următoarele investiții:
A.    Investiția 9 - Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, unități conexe, dotate cu echipamente – 24 laboratoare
a.       Nr table interactive și suport – 24
b.      Nr sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all in one sau laptop – 650
c.       Nr sisteme sunet – 24
d.      Nr multifuncționale – 24
e.       Nr camere videoconferință – 24
f.        Nr routere wifi – 25
g.      Nr alte dispozitive și echipamente tehnologice – 481
B.     Investiția 13 - Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT – 9 laboratoare
a.       Nr table interactive și suport – 9
b.      Nr sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all in one sau laptop – 223
c.       Nr sisteme sunet – 9
d.      Nr multifuncționale – 9
e.       Nr camere videoconferință – 9
f.        Nr routere wifi – 9
g.      Nr alte dispozitive și echipamente tehnologice – 127
C.     Investiția 9 - Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar (grădinițe) dotate cu echipamente – 1
a.       Nr table interactive și suport – 1
b.      Nr sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all in one sau laptop – 24
c.       Nr sisteme sunet – 1
d.      Nr multifuncționale – 1
e.       Nr camere videoconferință – 1
f.        Nr routere wifi – 1
g.      Nr alte dispozitive și echipamente tehnologice – 24
D.    Investiția 9 - Nr săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile, dotate cu echipamente digitale pentru organizarea învățării în mediul virtual – 659
a.       Nr table interactive de min 65 inch și suport – 635
b.      Nr laptopuri sau sisteme all in one – 599
c.       Nr sisteme sunet – 652
d.      Nr camere videoconferință – 590
e.       Nr imprimante multifuncționale – 638
f.        Nr scannere documente portabile – 617
g.      Nr alte dispozitive și echipamente tehnologice – 468
E.     Investiția 11 - Nr. săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile, dotate cu mobilier și materiale didactice – 681
F.      Investiția 11 - Nr. laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice: 28
a.       Nr laboratoare de fizică – 18
b.      Nr laboratoare de chimie – 15
c.       Nr laboratoare de biologie – 8
d.      Nr laboratoare multidisciplinare – 20
G.    Investiția 11 - Nr. laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar dotate cu echipamente digitale: 28
a.       Nr laboratoare de fizică – 18
b.      Nr laboratoare de chimie – 15
c.       Nr laboratoare de biologie – 8
d.      Nr laboratoare multidisciplinare – 19
H.    Investiția 11 - Nr. cabinete școlare din unități de învățământ preuniversitar/unități conexe (cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică, săli de sport) dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale: 53
a.       Nr de cabinete școlare – 18
b.      Nr de cabinete de asistență psihopedagogică – 6
c.       Nr de săli de sport – 29
I.        Investiția 14 - Nr. ateliere de practică dotate cu materiale și echipamente didactice – 12
Investiția 14 - Nr. ateliere de practică dotate cu echipamente digitale – 11.
 
Valoarea totală a finanțării este de 43,509,885 lei fără TVA, iar durata de implementare a proiectului nu depășește data de 30.12.2024.
 
       “Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

                                          „PNRR: Finanțat de Uniunea Europeană- UrmătoareaGenerațieUE”

                                    https://mfe.gov.ro/pnrr/                                    https://www.facebook.com/PNRROficial/
 


Primăria Municipiului Ploiești

Alte Știri

Ploieștiul are cel mai mare proiect privind dotările în şcoli, din ultimii 30 de ani, în valoare de 10 milioane de Euro

Ploieștiul are cel mai mare proiect privind dotările în şcoli, din ultimii 30 de ani, în valoare de 10 milioane de Euro

Comunicate de presă

„TRAMVAIUL COPIILOR - MOȘ CRĂCIUN 2023” VA CIRCULA ÎN PERIOADA 06.12.2023 – 27.12.2023

„TRAMVAIUL COPIILOR - MOȘ CRĂCIUN 2023” VA CIRCULA ÎN PERIOADA 06.12.2023 – 27.12.2023

Comunicate de presă

Vizita unei delegații oficiale condusă de Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Socialiste Vietnam în România

Vizita unei delegații oficiale condusă de Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Socialiste Vietnam în România

Comunicate de presă